Nyheter

Inneklimasentral

Publisert: 18/02/2019 oppdatert: 11/12/2019

EcoNordic er en inneklimasentral med integrert ventilasjon, varme og tappevann som sikrer det beste inneklimaet, varme i boligen og rikelig med tappevann på en svært energieffektiv måte.

EcoNordic består av fire moduler som sammen utgjør en smart og energieffektiv inneklimasentral for boliger. Velg mellom to ulike modeller, W4 uten varme eller WH4 med varme. EcoNordic er godt egnet for boliger fra 120 til 220 kvm.

 • Ren og frisk luft – hele året, også når det er kaldt - Ventilasjonsmodulen er utstyrt med roterende varmegjenvinner. Frisk og filtrert uteluft tilføres boligen, og forurenset og fuktig luft fjernes fra boligen. Produktet er testet og utviklet spesielt for nordiske forhold og kaldt klima.
 • Energieffektiv varmtvannsproduksjon - Den integrerte varmepumpen gir en svært energieffektiv produksjon av varmtvann i rikelige mengder. Kompressoren tilpasser varmeeffekten til varmesystemet etter aktuelt behov og bidrar til optimal drift. Hele 2 av 3 dusjer er gratis. 
 • Lav energibruk og muligheter for omfordeling - Høy varmegjenvinning i ventilasjonsmodulen og det at varmepumpen utnytter restvarmen fra avkastluften, gjør inneklimasentralen svært energieffektiv. Ved lavt boligvarmebehov hentes energien direkte fra tankmodulen uten å starte varmepumpen. EcoNordic har markedets høyeste varmegjenvinning opp til 95%. Den høye varmegjenvinningen gir også muligheter til omfordeling i energiregnskapet med kostnadseffektive løsninger og større arkitektoniske friheter. 
 • Effektivt og miljøvennlig kjølemedium - Varmepumpen benytter det miljøvennlige og effektive kjølemediet CO2. Dette kjølemediet er fremtidsrettet uten problemer med økte miljøavgifter, redusert tilgang og økt pris ved etterfylling. Kjølemediet CO2 er svært effektivt når det gjelder hurtig oppvarming av tappevann til høy temperatur, noe som gjør at varmtvannstanken ikke behøver å ta mer plass enn absolutt nødvendig.
 • Miljøvennlig og naturlig kjølemiddel, CO2.
 • Svært høy virkningsgrad gjennom varmegjenvinning i både ventilasjonsmodulen og varmepumpen.
 • Rotorvarmeveksler for optimal drift i nordiske forhold.
 • Kompressordrift med god virkningsgrad helt ned til -25°C.
 • Energieffektiv varmtvannsproduksjon til 65°C via kun kompressor.
 • Alle komponenter plasseres innendørs uten behov for uteenhet.
 • Lav installert effekt.
 • Gir mulighet for betydelig omfordeling (TEK17).

 

Les mer om Flexit EcoNordic her. Her kan du også laste ned brosjyre, datablad etc.